Salyut-7特效解析Salyut-7 (2017) VFX Breakdown by POSTMODERN Digital

Salyut-7特效解析Salyut-7 (2017) VFX Breakdown by POSTMODERN Digital

Salyut-7 (2017) VFX Breakdown by POSTMODERN Digital
VFX supervisor: Bogdan Oleinyk
VFX producer: Igor Klimovsky
Project coordinators: Christina Rafalska, Alina Sukach
Lighting/Rendering artists: Markian Zhiravetsky, Alexey Forin
Compositing supervisor: Yevgeny Yakovchenko
Compositing artists: Yevgeny Yakovchenko, Stas Sirotin, Sergey Volkov, Stepan Vasylenko
Animation artists: Oksana Demina, Gleb Slyvko, Nikita Ratnikov, Alexey Zakharov, Andrey Atamanenko
FX lead artist: Vladislav Skripnik
FX artist: Nikolay Voitovich
Pipeline TD: Mikhail Datsik
Office Manager: Ekaterina Palenkova
Technical Engineers: Pavel Uspensky, Dmitry Khukhrik

Salyut-7 (2017)
Action, Drama, History
Directed by Klim Shipenko